nau mai, haere mai

Kia ora....

Nei ra ngā mihi a koe kua tau mai nei ki tenei o ngā pae tukutuku.

Ko wai ahau? He uri tenei nō Ngāti Kahungunu, Rangitāne me Te Whanau-ā-Apanui, engari i tipu ake ahau i Te Papaioea i raro i ngā mātāpono o te Kōhanga Reo me te Kura Kaupapa.

I am a proud Māori wahine with a deep passion for creativity and artistry. As a creative, I find immense joy in exploring various mediums and techniques to bring my ideas to life. My true passion lies in seamlessly blending traditional Māori designs with modern contemporary products, bridging the gap between our taonga tuku iho and contemporary aesthetics.

Join me on this artistic journey as I strive to honor my māoritanga while creating captivating and innovative pieces that resonate with both the past and the present.

Manawa Reka means to be gratified, which is to give (someone) pleasure or satisfaction. I hope that these are some of the emotions that our products bring you.

nga mihi maioha, 
Moana

-